Wybierz rodzaj nieruchomości:

Mieszkanie spółdzielcze - własnościowe
z księgą wieczystą
Mieszkanie hipoteczne, dom lub działka

Wpisz cenę: PLN
Opłata skarbowa: PLN
Taksa notarialna: PLN
VAT od taksy notarialnej: PLN
Opłata sądowa: PLN
% PLN (bez VAT)
Vat od prowizji: PLN
Prowizja z Vat (22%): PLN
Suma opłat dodatkowych: PLN
Cena końcowa: PLN

Uwaga !
Powyższe wylicznie stanowi wartość orientacyjną.